ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των 8 τμημάτων του σχολείου μας για το έτος 2021 – 2022 είναι οι εξίς: Α1 : ΛΙΓΓΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α2 : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1 : ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β2 : ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ1 : ΚΟΡΡΑ ΣΟΦΙΑ Γ2 :

Read more