Υπεύθυνοι Τμημάτων σχ. έτους 2022-2023

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των οκτώ τμημάτων του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022 – 2023 είναι οι κάτωθι: Α1 : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α2 : ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α3 : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Β1 : ΑΝΔΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β2 : ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ1

Read more

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των 8 τμημάτων του σχολείου μας για το έτος 2021 – 2022 είναι οι εξίς: Α1 : ΛΙΓΓΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α2 : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β1 : ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β2 : ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ1 : ΚΟΡΡΑ ΣΟΦΙΑ Γ2 :

Read more