Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ12α/1884/Δ4/10-1-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 έως τις

Read more