ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018 ΓΙΑ ΓΕΛ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2018-19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2018-19

2018_06_12_Φ_251_96509 _Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ_2018 ΜΕ ΑΔΑ 64ΒΥ4653ΠΣ-2ΛΤ Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών_σπουδαστριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2018_2019 [Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ]